Wat heeft Analystiek recent gedaan ?

  • Verbeteren financiële organisatie en processen en creëren van stuurinformatie in het rendabeler maken van de organisatie in de wisselende marktomstandigheden;
  • Het opzetten van een exploitatie- en meerjarenmodel voor het opzetten van nieuwe vestiging, waarbij gekeken wordt naar zowel de verlies&winst, de balans en de cash-flow;
  • Opzetten handboek administratie voor groot landelijk netwerk aan bedrijven, om ervoor te zorgen dat de vergelijkbaarheid en kwaliteit van de individuele financiële informatie verbeterd wordt;
  • Administratieve ondersteuning bij meerdere organisaties t.b.v. financiële informatie, processen en (management)rapportages.